Nëse keni pyetje apo doni të na dërgoni feedback, lutemi të na dërgoni mesazh në FB dhe Instagram ose na shkruani email.

Face Yoga Energy kujdeset për mirëqënien dhe lumturinë tuaj!

Na shkruani si mund t’ju ndihmojmë në udhëtimin e Face Yogës!